روتختی بهاره یک نفره و دو نفره

انواع روتختی بهاره یک نفره و دو نفرهسايز روتختي ها دو نفره 220 در 240 ميباشد و يك نفره 160 در 230 ميباشد